Make your own free website on Tripod.com

Masz jakies pytania ? Sugestie ? Napisz ! Napewno Otrzymasz odpowiedz !kamixc@o2.pl

bulato@o2.pl

 
menu
  Index
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Forum rowerowe

 

www.lobeskimtb.prv.pl

Łobeski Maraton MTB

 


!! WYNIKI I GALERIA JUZ DOSTEPNE !!

Jezeli masz jakies fotki lub pofatygujesz sie o relacje z imprezy i chcesz abysmy opublikowali ją na łamach strony wyslij ją nam na adres kamixc@o2.pl


Objazd trasy odbyl sie pomyślnie siedmio osobową grupa z Łobza i Szczecina ! !
Zatankowali by pojechać dalej. fotki z odpoczynku na cpn'ie przed drugą petlą, juz w skladzie sześciu osob.

Przygotownia do imprezy brną do przodu pełna para !
Oj, bedzie sie dzialo
!
D Y S T A N S
 • 32 km
 • 69 km


C Z A S

         16 Lipca 2006M I E J S C E

         POWIAT ŁOBESKI


START i META

Łobez - ul. Konopnickiej - Teren Łobeskiego Centrum Turystyki (biura zawodow)Przebieg imprezy:
08:00 - 10:20 - zapisy w biurze zawodów
10:30 - Krótka odprawa techniczna
11:00 - start do maratonu
13:00 - nieoficjalne wyniki na 32 km
13:30 - oficjalne wyniki na 32 km
16:00 - nieoficjalne wyniki na 69 km
16:30 - uroczyste zakończenie i dekoracja zawodnikow
16:45 - losowanie nagród wśród uczestnikow imprezy


REGULAMIN ŁOBESKIEGO MARATONU MTB 2006

I. CEL MARATONÓW

1. Popularyzacja imprez rowerowych w Polsce, szczególnie Kolarstwa MTB
2. Sprawdzenie granic własnej wytrzymałości i odporności psychicznej.
3. Promowanie regionów i miejscowości które organizują maraton.
4. Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji.

II. ORGANIZATORZY

 • Starostwo Powiatowe w Łobzie.
 • Łobeskie Centrum Turystyki
 • Łobeski Klub Rowerowy

III. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Przesłanie na adres Organizatora - wypełnionej Karty Zgłoszeniowej dostępnej na stronach internetowych organizatora lub dokonanie osobistego zgłoszenia w Biurze Organizacyjnym imprezy.
2. Dokonanie opłaty startowej na konto Organizatora oraz okazanie oryginału dowodu opłaty startowej w Biurze Organizacyjnym zawodów.
3. Prawo do startu w maratonie osoby, które ukończyły 16 lat, młodzież w wieku 16-17 lat może startować za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
4. Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów)
5. Każdy uczestnik jest bezwzględnie zobowiązany do jazdy w kasku sztywnym na całej trasie maratonu, jazda bez kasku na głowie równoznaczna jest z dyskwalifikacja zawodnika.

IV. ZASADY ROZGRYWANIA MARATONU

1. Łobeski Maraton MTB rozgrywany będzie zgodnie z niniejszym regulaminem.
2. We wszystkich spornych sprawach nieuregulowanych tymi przepisami będzie decydowała Komisja Sędziowska.
3. Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach i dystansach zostaną zawodnicy, którzy w najkrótszym czasie pokonają trasę i nie pominą żadnego punktu kontrolnego, co udokumentują na punktach kontrolnych w sposób określony przez organizatora.
4. Każdy uczestnik musi posiadać dwa numery startowe. Jeden na kierownicy drugi przypięty na kieszeniach koszulki rowerowej. Brak numeru lub jego zasłonięcie uniemożliwiające jego odczytanie przez sędziego równoznaczne jest z dyskwalifikacją uczestnika imprezy.
5. Nie można korzysta z niedozwolonej pomocy technicznej podczas trwania wyścigu, Za dozwoloną pomoc techniczną rozumie się pomoc udzieloną wyłącznie przez organizatora i innych uczestników maratonu. Stwierdzenie faktu korzystania z niedozwolonej pomocy równoznaczne jest z dyskwalifikacją uczestnika imprezy.
6. Uczestnicy podczas imprezy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do sędziów, organizatorów, innych pracowników oraz pozostałych uczestników imprezy.
7. Rywalizacja odbywa się z podziałem na grupy wiekowe oraz z podziałem na kobiety i mężczyzn.

V. ŚWIADCZENIA DLA UCZESTNIKÓW W RAMACH WPISOWEGO

 1. Przed maratonem baton energetyczny.
 2. Wyżywienie na trasie imprezy w "punktach żywieniowych", zaznaczonych na mapie jako P.Ż.
 3. Trofea za pierwsze trzy miejsca.
 4. Sędziów na mecie i na punktach kontrolnych.
 5. Pomiar czasu.
 6. Posiłek Regeneracyjny po maratonie.
 7. Prawo do skorzystania z natrysku.
 8. Świetną zabawa !

VI. KATEGORIE WIEKOWE i RODZAJE ROWERÓW


KOBIETY
1) junior
2) elita
3) master
MĘŻCZY¬NI
1) młodzik
2) junior
3) elita I
4) elita II
5) master I
6) master II


- kat. K1 do lat 18
- kat. K2 od 19 do 39 lat
- kat. K3 od 40 lat i starsze

- kat. M0 do 15 lat
- kat. M1 od 16 do 18 lat
- kat. M2 od 19 do 30 lat
- kat. M3 od 31 do 40 lat
- kat. M4 od 41 do 50 lat
- kat. M5 od 51 i starsi.

Organizator zastrzega sobie prawo łączenia różnych kategorii wiekowych w przypadku, gdy liczba zgłoszonych osób nie przekroczy 10 osób.


VII. ZGOSZENIA I WPISOWE

1. Każdy zainteresowany uczestnictwem w Łobeskim Maratonie MTB powinien wypełnic i wysłać na adres organizatora formularz zgloszeniowy znajdujacy sie w dziale zgloszenia lub osobiscie zgłosić sie w biurze zawodow aby dokonac zapisu.
2. Nastepnie dokonać wpłat wpisowego w wysokosci 30 zł na konto organizatora: Łobeskie Centrum Turystyki, ul. Konopnickiej 42 Łobez. PKOBP Oddział 1 w Drawsku Pomorskim nr konta: 91 1020 2847 0000 1102 0041 0530, koniecznie tytułem: "Maraton MTB". Potwierdzenie wpłaty należy posiadać przy sobie i przedstawić w biurze zawodów w dniu rejestracji, wraz z dowodem tożsamości.


VII. RUCH DROGOWY

1. Maraton będzie się odbywać przy otwartym ruchu drogowym.
2. Ruch na szosie podczas przejazdu zawodnikow zostanie zablokowany przez służby komunalne.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.
4. Impreza jest ubezpieczona jednak organizator zaleca indywidualne ubezpieczenie każdego zawodnika.

IX. NAGRODY

1. Zwycięzcy Łobeskiego Maratonu MTB w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymaj trofea sportowe.

X. KARY

1. Upomnienie.
2. Przy drugim upomnieniu następuje dyskwalifikacja.
3. Dyskwalifikacja podczas rozgrywanej imprezy.


XI. PROTESTY

1.Protesty do Sędziego Głównego zawodów należy składać jedynie w formie pisemnej w czasie do 1 godziny po wywieszeniu wyników.
2. Czas wywieszenia wyników określa organizator. Do protestu należy załączyć kaucję w wysokości 100 zł. Kaucja nie zostanie zwrócona, o ile Sędzia Główny nie przyzna racji składającemu protest.
3. Decyzja ostateczna należy do Sędziego Głównego.


XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich.
2. Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność.
3.Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.
5. Zawodnik obowiązany jest do odpowiedniego ubezpieczenia się od następstw nieszczęśliwych wypadków jak i od odpowiedzialności cywilnej.6. Maraton odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
7. Wszyscy zawodnicy proszeni są o nie zaśmiecanie trasy maratonu i szczególną troskę o środowisko naturalne.
8. Uczestnik Maratonu wypełniając i podpisując Kartę Zgłoszeniową akceptuje warunki niniejszego Regulaminu Maratonu i wyraża zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie swoich danych osobowych w bazach danych organizatorów Łobeskiego Maratonu MTB w celach marketingowych oraz umieszczenie na stronach internetowych imienia, nazwiska, roku urodzenia oraz miasta zamieszkania (zgodnie z Ustaw z dn. 27.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. 2002 r. Nr 101 poz. 926) oraz na otrzymywanie informacji drogą elektroniczna zgodnie z ustaw z dnia 18.07.2002 r. (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz.1204). Mam prawo wglądu do zamieszczonych danych oraz do ich poprawiania.
9. Organizator z Sędzią Głównym, zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu. Każdego uczestnika obowiązuje znajomość regulaminu Łobeskiego Maratonu MTB.

 

 


II £obeski Szosowy Maraton Rowerowy juz za nami
Rajd Orła Bielika
UKS Dobra